December 9-én a budapesti József Attila Művelődési Házba hívta a mintegy 350 aktivistáját a NYOSZ és a NYUBUSZ Elnöksége, ahol a szövetségek legjobb nyugdíjas vezetőit, aktivistáit köszöntötték, és kulturális gálaműsorral zárták az évet.

Alábbiakban idézzük a NYOSZ elnökének, Némethné Jankovics Györgyinek a beszédét, valamint a kitüntetettek sorát, akiknek a szerkesztőség is szívből gratulál.

Tisztelt ünneplő közönség, kedves nyugdíjas társak!

Tavaly ilyenkor, így december közepe táján, hasonló ünnepi körülmények között találkozhattunk az NYOSZ legjobb nyugdíjas aktivistáinak köszöntésére. Akkor a 30. évfordulónk kapcsán múltidézőbb volt az ünnep, és kisebb létszámban emlékeztünk. Ma elmondhatjuk – megköszönve a főváros 13. kerülete és a NYUBUSZ felajánlását – hogy nagyobb körben, közösen ünnepelhetünk a budapesti kortársakkal.Az a tény, hogy itt, és mintegy 350 fő jelenlétében zajlanak majd a mai események – azt is mutatja, hogy némi változás történt az életünkben, még ha nem is érzékeli ezt mindenki – de erről talán később.

Felidézve az egy évvel ezelőtti gondolataimat – ezennel is hivatkoznom kell az ünnepi mondatok felelősségére, arra, hogy nem lehetünk csak a szépre emlékezők, de kétségtelen, hogy azokat elhallgatni sincs okunk, és módunk. Így tehát egy vegyes képet felmutató, de azért tán pozitív végkicsengésű gondolatmenetre számítsatok most tőlem. Viszont ne számítsatok részletes évértékelésre – tudjátok, ez a májusi küldöttgyűlés feladata, inkább csak rátekintünk az elmúlt 12 hónap tendenciáira, és arra, hogyan látom a helyzetünket, kilátásainkat.

Kezdeném egy hasonlattal, egy – tán furcsának tűnő – példával. Untomiglan láthattuk a tévében egy szállást közvetítő portál reklámját egy úrról és családjáról, akiről megtudhattuk, hogy mielőtt kiválasztja üdüléséhez a szálláshelyét, megfogalmazza legfontosabb kívánalmát: hogy legyen vasaló a hotelben. És a reklám szerint: úgy is lett – lett vasaló. Mondhatnám azért, mert ez volt az óhaja. Nos, a hasonlat annyiban áll a mi világunkra, hogy mi is pontosan megfogalmaztuk – mert pontosan tudjuk -, hogy mi a kívánságunk ahhoz, hogy ezen a Magyarország nevű szálláshelyen mi nyugdíjasok jól érezzük magunkat. És sajnos a reklám béli szóhasználattal élve: nem lett úgy. A mi szállásadónk nem figyel a mi óhajainkra, mint a reklám béli szolgáltató.

Vajon miért van az, hogy nem lett úgy, ahogy szerettük volna, és ahogy ma is szeretnénk? Tudjátok, 29 olyan óhaj fogalmazódott meg 2018-ban a megyei nyugdíjas parlamenteken, amelyekből a mostani ülésszak szerint minden ma is érvényes, és egy sem valósult meg. A válaszokat nem tudjuk egyértelműen megfogalmazni, sőt inkább azt mondom, csak tűnődő, olykor vitatkozó, érzelmi alapon megfogalmazott véleményeket lehet megismerni, nincs nálunk a bölcsek köve, hogy biztos és igaz választ adjunk e kérdésre: miért eredménytelen az érdekvédelem és a hatalom közeledése? És hogy a helyzet ennél még nehezebb, mi sem mutatja jobban: a vélemények számos kérdésben egészen ellentétesek – nem csak a generációban, hanem a szövetség szervezeteiben, kisebb közösségeiben is.

Csak hogy néhány véleményt, kérdéskört nevesítsek a legfájóbb ellentmondásokból – az érdekvédelem területéről:

  • vehemens vitákat hallunk ma arról, hogy van-e létjogosultsága a differenciált nyugdíjemelésnek, a nyugdíjak bruttósításának (megadóztatásának)? Szakértőknek magukat kikiáltók pro és kontra magyarázzák a nyugdíj elvét, ami egyfelől elfogadható (legalább valami állandónak tűnik), másfelől elfogadhatatlan, legalább is az abból adódó mai élethelyzetek láttán.
  • ugyancsak élesen ellentmondó vélemények vannak köreinkben arról, hogy érdekeink hangosabb artikulálása okán menjünk-e utcára, vagy inkább hagyjuk ezt a terepet más korosztálynak?
  • fontos számunkra a gyógyszer és egészségügyi ellátás terén tapasztalható támogatási elv ellentmondása: ki fog „győzni”?: a gazdaságossági elv – hogy ti. azok a fiatalok, aktívak kapjanak kedvezménnyel, támogatással ellátásokat, gyógyszereket, akik majd munkájukkal kitermelik az árát – ha így lesz, ebben a versenyben alulmaradunk; vagy helyet kap a szolidaritás és a humanitás elve is, amibe az idős ember is érdekelt? Lesz-e teljes körű, minőségi és megfizethető gyógyszer, ellátás azok számára is, akik már nem fogják kitermelni az árát? – így is megfogalmazható a kérdés.

De hogy még banálisabb, hétköznapibb ellentmondásokat soroljak, itt van pl. az unoka, nagyszülő viszony. Arról szól ugyan is a vita, hogy a történelem patikamérlegére téve a generációnkat bűnösök vagy áldozatok vagyunk-e? Mi azt gondoljuk, sok-sok területen áldozatok vagyunk, és ugyanakkor unokáink meg felvetik, fejünkre olvassák bűneinkként, hogy hagytuk, hogy így legyen: klíma katasztrófa, válságok, egészségügy – hadd ne soroljam.

Aztán hadd említsem föl a szó és a tett ellentmondását. Valamennyiünk fülében visszhangzanak jóságunk és értékeink nagyrabecsülésének megfogalmazásai a sátoros ünnepeken, idősek világnapján. És naponta tapasztaljuk meg ennek ellenkezőjét a boltban, utcán, hivatalban, buszon, stb. A megaláztatás sokszor érdemtelenül az értünk tenni akaró aktivistáinkat is sújtja – ugye Magdika Szabolcsból? Vagy: az önkéntes munka szépségéről, a civilség értékéről ugyancsak ódákat zengenek nekünk, de a mindennapokban ott van a ránk kényszerített, felesleges bürokrácia, értelmetlen munka, tisztességtelen pályázati rendszer – hogy csak a legfájóbbakat említsem.

Divatja van manapság az EGYÜTTMŰKÖDÉST szentesíteni, minden bajunk okának tekinteni az együttműködés hiányát, és minden bajunk megoldásának tekinteni az együttműködés megvalósítását. Hallhattuk ezt épp a napokban is a Nyugdíjas parlamenten.De vajon ennek a szónak a tartalmát, gyakorlatát mindenki, aki az együttműködésekben érintett, közel hasonlóan gondolja-e? Mert az nem együttműködés, ha egy partner átnyúl a másik feje felett, ha a megállapodások ellenére másként cselekszik. Az ál-együttműködés veszélybe sodorja a szervezeti létet, mert nincs összhangban a szervezeti hagyományokkal, a kivívott szervezeti eredményekkel, és nem veszi figyelembe a többségi elvet. Nem rébuszokba beszélek, elvekről, amelyek a mindennapi tevékenységünkben, országos szinten naponta előkerülnek, és olykor veszélyben érzem tőlük a létünket.

Vannak partnereink, akikkel eddig is közös, de göröngyös utat jártunk, de mára elfogyott alóluk az út. Menjünk utánuk? Segítsük őket? Hagyjuk, hogy diktáljanak nekünk? Kockáztassunk újból – csak az együttműködés kedvéért – hogy aztán ismét csalódjunk bennük? Ezek nagy kérdések manapság.De legyen elég a felsorolásból, nem szeretnék abba a hibába esni, hogy túl sötétre festem felettünk az eget, csupán azt szerettem volna felvillantani, mennyi nehéz kérdést kell megválaszolni, döntés kell meghozni nap, mint nap ahhoz, hogy életben maradjunk, netán előbbre jussunk. Lehet ezt országosan, de tagszervezeti szinten is végiggondolni…

Az egyenleg meghúzásához lássuk tehát ügyeink másik oldalát, a jót, ami éltet minket, és ambicionál, amiért itt vagyunk, és holnap is itt leszünk – egymásnak.

  • Lehet, hogy a kortársi partnerségben, szervezeti számarányokban vannak veszteségeink, de vannak viszonylag új szereplők, akikkel közösen és egyetértésben tudjuk kialakítani a korrekt együttműködés elveit és gyakorlatát: erről szólt a nemrégiben lezajlott nyugdíjas parlamentek sorozata, amelyet ma különösen ígéretesnek látok; és erről szólnak az új fajta tematikus idős szervezeti egységek – hobbira, vagy érdekvédelemre szerveződve. Körvonalazódik pl. egy radikálisan gondolkodó és cselekvő idős közösségi kör, akik keresik helyüket a mi szövetségünkben.
  • Nem kis dolog, hogy új ajtók nyíltak meg, új lehetőségekkel a közelmúltban: az önkormányzati választások kapcsán. Nem tartom kizártnak, hogy megváltoznak a közeljövőben a korosztályos érdekvédelem eredményes színterei. Míg eddig az országos szintre szegeződött a tekintet, ezen a szinten vártuk sorsunk jobbrafordulásának eredményeit, ma ennek ígérete a helyi szinteken inkább látható. Megmozdult a vidéki nagyvárosok jelentős részében és a fővárosban a „világ”, láthatóvá vált a szándék az idősbarátabb helyi politika létrejöttére. Úgy gondolom, hogy azok a politikusok kerültek helyben „helyzetbe”, akik ellenzékiként (és a korábbi többpárti megegyezésre utalva ennek hivatkozási alapja is létezik), vagy függetlenként idősbarátabb szemléletet fognak hozni a helyi közéletbe, vagy kormánypártiként nem hulltak ki a rostán, mert eddig is támogatták az idősek törekvéseit.
  • Nekünk – mint a fővárosi és vidéki szervezett idősmozgalomnak – ezen önkormányzati szándékoknak a legfőbb támaszaivá kell válnunk, és kezdeményező szerepet is kell vállalnunk. Ez a mi érdekünk.
  • Itt külön kell szólnom Budapestről, ahol minden körülmény meg van ahhoz, hogy fordulat szülessen az időseket érintő ügyek intézésében. Nem új keletű – tudjuk – ez a szemlélet a 13. kerületben, ahol vagyunk, és ahol a gesztusértéket messze meghaladó módon álltak kérésünk mögé, hogy itt lehessen a mai rendezvény. Ezúton is köszönjük. Bízom benne, hogy e kerületéhez hasonló gondolkodású vezetők számosan lettek a fővárosban, és ebből a helyzetből egy, a vidék számára is mértéket mutató, un. „Zászlóshajó” képe fog kirajzolódni. Nagyon bíztatjuk a szereplőket erre, és közreműködésünknek hangot adva, január 13-án meg is kezdjük a tárgyalásokat a főpolgármesterrel.
  • A derűlátásra okot adó tényezők közül még egyet hadd említsek: szövetségünk stratégiai szinten foglalkozik a szervezeti innováció, újszerű törekvések, feladatok keresésével. Most egy olyan terep van kialakulóban, amelyen jó eséllyel indulhatunk játékba: a nyugdíjas életre való felkészítés az a téma, amelynek kidolgozására és bevezetésére megbízatásunk van, amelynek szükségességét és létjogosultságát egyre többen megfogalmazzák, és amely – ha jól csináljuk – szervezeti gyarapodásunk révén is sikerekkel kecsegtethet.

Végezetül hadd szóljak a szövetségünk belső viszonyairól. Ahogy én látom. Az egy éve megválasztott új vezető testület legfőbb értékét abban látom, hogy döntésképes, együtt gondolkodni tudó emberek összesenje, akik szándékuk szerint – saját szervezeti életük irányítása mellett – mindent megtesznek azért, hogy – ahogy mondják - menjen a NYOSZ szekere. De – mint elnök mondom, látva az egyszemélyes iroda leterheltségét – kevesen vagyunk az eredményesebb országos munkához. De ezzel a problémával igyekszünk megbirkózni.

Viszont ennek ellenkezőjét mondhatjuk el a szervezeteinkről, ahol – szerencsére – sokan vagyunk. A már említett nyugdíjas parlamentek bizonyították a közelmúltban a legjobban: ha helyben kell a hang, a szó, a vélemény, és mögé az ember, a kortárs - a NYOSZ-os tagszervezetek a biztos támaszok. Mindenhol azt hallom, a NYOSZ-osokra lehet számítani. Én szeretném megköszönni azt, hogy ezt a véleményt segítettétek kialakítani rólunk, magunkról. Hiszen a NYOSZ általatok válik NYOSZ-szá, azzá, ami. De mindezekből az is következik, hogy hibáinak és sikereinek is együtt vagyunk okai, elszenvedői és élvezői is egyben.

Beszédemben mind ez idáig nem hangzott el egyetlen adat, szám, hivatkozás sem, tények sem igazán, inkább problémákról és megoldásokról beszéltem. Mondandóm utolsó részében azokról szeretnék beszélni, akik mindezen problémák és feladatok kusza káoszában is kitartanak mellettünk, és a helyükön állva, dolgozva példamutató aktivitással, szorgalommal teszik önként vállalt közösség gyarapító és boldogító áldozatukat. Mert vannak, akik ezt több évtizedes megszállottsággal, felelősségtudattal és lelkesen teszik. Őket ünnepeljük ma.

A napokban Pannonhalmán egy rendezvényen voltam, és az ott töltött két óra egy számomra fontos megfigyeléssel, tanulsággal járt. Megosztom veletek. Volt a színpad, magasan, és volt a lépcső, korlát nélkül. És volt két ügyes férfiember, aki két órán át mást sem csinált, mint segítette az embereket a lépcsőn fel és le. Ők nem voltak vezetők, nem nyomasztotta őket a pénzügyek, vagy más ügyek felelőssége, csupán a karjukat nyújtották annak, akinek szüksége volt rá. És mégis nagyon fontos szerepük volt – tőlük voltak sokan biztonságban.

Eszembe jut egy film, amely egy szállodai portásról szól, aki 40 éven át nem tett mást, mint ajtót nyitott a szállodába betérőknek, távozóknak. Nyugdíjazásakor annyit mondott az őt elbúcsúztatóknak, hogy semmi fontosat nem tett az életében. Valaki pedig így válaszolt neki: - De úgy, ahogy te nyitottad ki az ajtót, úgy nem tudja senki sem…

Szóval a sok kis, egymást segítő mozdulatból, jó szándékból és segíteni akarásból épül, kovácsolódik eggyé a mi kis világunk, amelyet ha jól megszervezünk magunknak, akár egy kis Kánaánt is megalkothatunk – sokunknak.

Köszönöm, hogy meghallgattatok.

A kulturális gálaműsor valamennyi szereplőjének, közreműködőjének ezúton mond köszönetet a NYOSZ Elnöksége: a budapesti 13. kerületi csengetyűs nyugdíjasoknak, Hani Jánosné versmondónak Győrből, a szombathelyi Dalkommandó könnyűzenei formáció tagjainak, az acsalagi Lila Akác Nyugdíjas Klub „humor-brigádjának”, a Bolero Szenior Táncklub tagjainak Budapestről, a Somogy megyei Buzsáki Népdalkör tagjainak, a Németh Györgyné – Rixer Károly alkotta ének párosnak, az Akkordeon Tánczenekarnak, a műsort szerkesztő és vezető Kengyel Zsuzsannának, a százhalombattai és budapesti segítőknek, aktivistáknak, Horváth Istvánné NYOSZ irodavezetőnek, és mindazoknak, akik a program sikeréért dolgoztak.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége Díszoklevéllel jutalmazza az alábbi aktivistákat:

Böde Sándor
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnökségi tagja

Nyugdíjazása után alakított egy nyugdíjas klubot a Mezőgép nyugdíjasaiból, 2006-ban csatlakoztak az Orosházi Városi Nyugdíjas Egyesülethez. 2006-ban beválasztották az egyesület vezetőségébe alelnöknek. Mindig szeretettel volt embertársai iránt és munkáját lelkiismeretesen odaadással végezte.

Változatos foglalkozásokkal színesíti a szépkorúak napjait is. Kapcsolatban áll a Kistérség településeinek klubjaival. Hosszú évek alatt nagyon sok programot szervezett. Mindig törekedett a generációk közti együttműködésre.

2010-től a Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének is elnökségi tagja. Az értekezletein, rendezvényein aktívan részt vesz és tudásával, tapasztalatával segíti a Szövetség munkáját.

Kitartó, fáradhatatlan munkájáért elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Csordás Istvánné
a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnökhelyettese

Munkáját önkéntesként kezdte a NYUBUSZ-ban, majd a szervezeti élet különböző területein mutatta meg szervezőkészségét, vezetői rátermettségét. Nagy munkabírású, elkötelezett időspárti, a szervezetek életének egyik fő támasza. Az utóbbi években mindezekről az Országos Költészeti és Prózamondó Szemle szervezésekor bizonyosodhattunk meg. Emellett a néhány éve megalakult nyugdíjas szövetkezet munkatársa, nagy gonddal szervezi a nyugdíjas munkavállalási lehetőségeket, és ellenőrzi a munkafeltételek betartását.

Munkája elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Csóka Tamás nyugállományú ezredes
a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének elnöke

Ezredes úr több mint másfél évtizede elnöke a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének. Ezen idő alatt végzett munkájával, emberi hozzáállásával és erkölcsi magatartásával méltán vívta ki az Egyesület tagságának bizalmát.

Az általa vezetett Egyesület heti rendszerességgel tart összejövetelt. Különböző előadásokkal igyekszik a tagság érdeklődését kielégíteni, tájékoztatását biztosítani. Rendszeresen megemlékeznek jeles évfordulókról, ünnepekről. Az Egyesület megalakulásának 40. évfordulója alkalmából a város frekventált helyén emlékkő felállításával és facsemete ültetésével emlékeztek az alapítókra.

Az Egyesület tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, eredményesen működik együtt a Nyugdíjasok Klubjainak Kecskeméti Megyei Jogú Városi Szövetségével.

Szervezőkészsége, a programok magvalósításában való aktív részvétele alapján tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Dévai Jánosné
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnökségi tagja

Nyugdíjasba vonulása után empatikus emberként kereste azt a közösséget, amelynek segítségére lehet. A nyugdíjasok és a szegények sorsának segítése mindig az élete része volt, Battonyán is a Nyugdíjas Klub vezetőségi tagja lett. 2002-ben társadalmi munkásként elvállalta a megyei szövetség könyvelését, és gazdasági vezetését. Elnökségi tagként a Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének értekezletein, rendezvényein aktívan részt vesz és tudásával, tapasztalatával segíti a Szövetség munkáját.

A nyugdíjasokért, az időskorúakért, a közösség érdekében kifejtett kimagasló, áldozatkész munkája elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Dömötör István
A szombathelyi Aranykorúak Sport Egyesület elnöke

Emellett a Szombathelyi Szív a Szívért Egyesület tagja is egyben. Mindkét egyesületben aktivitásával hamar elismerést és megbecsülést szerzett, ötleteivel és jó szervezőkészségével, fáradhatatlan, lehetetlent nem is merő magatartásával segítette az egyesületek működését. 10 éven át kimagasló eredménnyel szerepelt az egyesület az Ózdi Országos Sportnapokon, ahol közvetlenségével baráti kapcsolatokat alakított ki az ország túlsó felén lévő kortársakkal. Példamutató közösségi munkájával az egyesület tagjait arra ösztönözte, hogy idős korban is tegyenek egészségükért, a hétköznapok és a társaik jobb hangulatáért. Neki köszönhető, hogy a város és az egyesület neve ismert lett a szlovéniai és csehországi sportesemények résztvevői körében.

Igazi közösségi ember, szívesen vállal munkát a megyei szövetségnél is, sportos versenyek lebonyolításában, versenykiírások készítésében, szellemi vetélkedők szervezésében jeleskedik, emellett a megyei szövetség etikai bizottságának is tagja.
Tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Fenyvesi József
A győri Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület korábbi alelnöke

Nyugdíjba vonulása óta tagja, majd vezetője a Nádorvárosi Nyugdíjas Klubnak. Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület alelnökeként több éven keresztül segítette Bári Olga egyesületi elnök mellett, majd annak távozását követően is az egyesület működését. Rendkívüli segítőkészségét mindig meg lehet tapasztalni. Munkáját precízen látta el, kiegyensúlyozott egyénisége, munkabírása nagy elismerést váltott ki a környezetében. A szervezet fejlesztés és az egyesület személyi feltételeinek biztosítása terén is kiemelkedő tevékenységet végzett.

Hosszan tartó, felelősségteljes és szakszerű önkéntes munkájának elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Gerencsér Györgyné
a nagykanizsai Pedagógus Klub elnöke

1999-ben, nyugdíjba vonulását követően lett tagja a nagykanizsai nyugdíjas pedagógusok közösségének, amelynek hamarosan elnöke is lett. A kezdeti kis létszámot szépen gyarapította. Nagy hangsúlyt helyez az ismeretterjesztő munkára, előadásokat szervez egészségvédelem biztonság témákban, kirándulások szervezésében szívesen működik közre és a rendezvények szervezői között is gyakran megtaláljuk. A Nagykanizsai Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának is aktív tagja.

Közösségért végzett kimagasló munkája elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Gulyás Lajos
A Sárszentmihályi Nyugdíjasok Közhasznú Egyesületének elnöke

A szervezet 2019-ben ünnepli fennállásának 30 éves évfordulóját. A szervezet korábbi vezetője 2016-ban elhunyt, tőle vette át az egyesület vezetését Gulyás Lajos. Vezetésével megtartották a korábban kialakult együttműködéseket a Fejér Megye és Székesfehérvár MJV Nyugdíjasok Baráti egyesületével, a székesfehérvári kistérségben működő nyugdíjas klubokkal és külföldi partnereikkel. Gulyás Lajos vezetésével a partnerséget tovább bővítették az Óbaroki Nyugdíjas klubbal, valamint Érmihályfalva (Románia, Erdély) nyugdíjas szervezetével. A klub működtet egy kiváló vegyes énekkart. Sok fellépésük van az együttműködő szervezeteik programjain, valamint a helyi rendezvényeken. A vidám hangulatú összejövetelek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a résztvevők megismerjék egymás településének és környékének nevezetességeit, szépségeit.

A községben lakó nyugdíjas korosztály összefogása, kulturális, művelődési igényeik és szórakozási lehetőségeik szervezése terén, valamint a községben élő nyugdíjasok érdeklődését felkeltő helyi hagyományokkal és népszokásokkal kapcsolatos ismeretek bővítésében, a kegyeleti és természeti értékek megóvásában és gyarapításában végzett munkája alapján tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Hartman János
A Debreceni Nyugdíjas Egyesület tagja

Mint rendezvényszervező nagy hozzáértéssel, aktivitással és óriási türelemmel végzi a feladatait. Arra törekszik, hogy a közösségben mindenki jól érezze magát, ezért időt és fáradtságot nem kímélve különféle szabadidős programokat szervez. Igazi vezéregyéniség és nagyon szerény. Minden rendezvényen ott van, az idősekkel együtt gyalogol, a csoport tagjait kedves szóval biztatja! Példa értékű az idősebbekhez való viszonya.

Csoportjával részt vesz a megyei rendezvényeken is pl. a Szabadidő, sport és egészségügyi napokon, javaslataival, ötleteivel segíti a szövetség munkáját. Az egyesület számára egy igen értékes ember.

Hosszan tartó, felelősségteljes és szakszerű önkéntes munkájának elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Dr. Horváth László
A NYOSZ Sportbizottságának korábbi elnöke, az MSZP Nyugdíjas Tagozata ügyvezető alelnöke

2003-tól jelentős szervezői és vezetői munkát végzett a nyugdíjas sportfelelősök megyei és országos hálózatának kialakításában, majd sportbizottságként működtetésében 2009 őszéig.

Irányítása alatt a NYOSZ Sportbizottsága időskorúaknak szervezett programokat, versenyeket, rekreációs, egészségvédő eseményeket, tanácskozásokat, sport találkozókat.

2006-2010 között az időskorúak érdekeit az Idősügyi Tanács Nyugdíjszakmai munkabizottsága tagjaként is képviselte

Az MSZP Nyugdíjas Tagozat Országos Elnökségének ötödször megválasztott sokat vállaló, jó színvonalon teljesítő ügyvezető alelnöke, aki a NYOSZ-ban és a NYOK-ban is delegált képviselő. Kapcsolatépítő munkájának köszönhetően 2017- ben aláírásra került a NYOSZ-NYOK együttműködési megállapodás.
2010-ben a Szépkorúakért Érdemérem kitüntetésben részesült.

Juhász Istvánné
a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület elnöke

20 éve vezetője az egyesületnek. Rendkívül sokat tett az egyesület tagjaiért. Rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken, kulturális tevékenységük példaértékű. Évek óta képviselik a megyét – sikerrel - a különböző versenyeken néptánc és népdal kategóriában. Tevékenységükben fontos helyet kap a kirándulás és ismeretterjesztés.

A nyugdíjasokért, az időskorúakért, a közösség érdekében kifejtett kimagasló, áldozatkész munkája elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

dr. Károly Gabriella
a Csopaki Nyugdíjas Klub vezetője

Guáth Imre egykori elnök munkáját segítve 2002-ben szervezték meg a településen az időseket összefogó nyugdíjas klubot. Kezdetben az adminisztrációs feladatokat látta el, valamint számos elnyert pályázat fűződik a nevéhez, ami jelentős stabilitást jelentett a kezdő klub életében.

2014-től – Guáth Imre halála után - ügyvezető, majd megválasztott elnökként tevékenykedett tovább. Sok jól sikerült belföldi és külföldi kirándulást szerveztek, jó partneri kapcsolatuk alakult ki szlovák és a lengyel nyugdíjas klubokkal.

A téli időszak klubfoglalkozásaira előadásokat szerveztek egészségmegőrzéssel, történelmi ismeretekkel, helytörténeti vetélkedőkkel, fogyasztóvédelmi előadásokkal. Az „10 000 lépéssel az egészségért” mozgalom keretében a mai napig is hetenként két alkalommal közös gyalogláson vesznek részt a környék erdőiben.

Elődjétől átvette és tovább folytatta Csopakon a nyárindító Közép-dunántúli Nyugdíjas Találkozó szervezését és megrendezését. Az idei évben már a 17. alkalommal került megrendezésre a nyugdíjas kulturális értékeket bemutató fesztivál. A találkozón az eltelt 17 év során több száz csoport, közel tízezer fellépő fordult meg az ország minden részéből, de rendszeres fellépők vannak a határon túli magyar területekről is.

Az elnök-asszony eredményes munkájaként értékelhető a Jelzőrendszeres Idős Gondozás kiépítése a településen. Napjainkra 182 fő kért és kapott segélyhívó készüléket. Javaslatára megalakult az Idősek Tanácsa, elnöksége ideje alatt vehették birtokukba az önkormányzat által felújított civil házat, ahol a község többi civil egyesületével közös rendezvényeket tarthatnak.

dr. Károly Gabriella tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Kedvesné Begala Mária  
az  Ózdi Nyugdíjas Klub titkára                                                     

Az Ózdi Nyugdíjas Klub idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A klub tevékenysége igen szerteágazó: az ipari örökség megóvását, feltérképezését,a helyi és regionális hagyományok megőrzését, ápolását, városuk kulturális életének színesítését ugyanúgy szívügyüknek tekintik, mint a klub által létrehívott és az elmúlt 14 évben mindig megszervezett Országos Nyugdíjas Sportnapokat.    

Kedvesné Begala Mária a klub titkára, 10 évvel ezelőtti megválasztása óta viszi a vállán a klub minden gondját-baját. Mindig ott van a programok kigondolásánál, a megszervezésénél, a végrehajtásánál. Óriási segítséget nyújt precizitásával, céltudatosságával, mindenben számíthatnak rá. A titkári feladatokon túl szívvel-lélekkel egyengeti a klub keretein belül működő Szarkaláb Néptánc Egyesület útját.

A nyugdíjasokért, az időskorúakért, a közösség érdekében kifejtett kimagasló, áldozatkész munkája elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Lovák Ibolya
a Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének tagja

2016 évben tagja volt az elnökségnek, a Baranya Bokréta Népdalkörben, és a Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusában is énekelt.

Az egyesület által beadott pályázatok összeállítása, elszámolása az elsődlegesen vállalt feladata volt, valamint a kulturális programok aktív szervezője, résztvevője (Tavaszi regionális kulturális fesztivál, a Pécsi Napok, a Tanuló Város Fesztivál, az egyesület 30 éves jubileumi gálaműsora). Két éve a szenior kirándulásokat, túrákat vezeti heti rendszerességgel.

Praktikus ötletekkel segíti a kulturális vezető munkáját, támogatja az elnök pénzügyi tevékenységét, különös tekintettel a pályázatokra.

Kitartó, fáradhatatlan munkájáért elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Molnár Gabriella
Az „Életért a Rák Ellen” Egyesület vezetője

Több mint tíz éve vezetője az egyesületnek. Fontos feladatának tartja az egészségmegőrző és betegség megelőző programok szervezését, melyeket interaktív előadások, illetve egészséget megtartó programok (túrák, vetélkedők, stb.) keretében szervez. Tevékenységét jól átgondoltan, precíz pontossággal, lelkiismeretesen, az egyesület tagjainak igényei szerint végzi. Ennek következtében nyugdíjas közössége programjai iránti érdeklődés nőtt, az egyesület létszáma számottevően emelkedett. A Borsod megyei Érdekvédelmi Szövetség egyik legkiválóbb tagszervezeti vezetője, munkájára, lelkiismeretes, precíz és pontos tevékenységére minden körülmények között föltétlenül lehet számítani. Nyugdíjas közöségének tagjai a szövetség művészeti vetélkedőinek állandó résztvevői. Szervezői tevékenysége, a legsúlyosabb betegségben szenvedőkért érzett felelősségérzete és segítőkészsége, önzetlen emberi magatartása, közössége programjainak átgondolt-, és kiváló szervezői magatartása indokolja a kitüntetés adományozását.
Tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Molnár József
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) elnökségi tagja, a sajókeresztúri „Őszi Napsugár” Nyugdíjas Klub vezetője

A klubbon belüli tevékenysége eredményeként kiváló énekkar működik, mely a NYÉSZ, valamint a saját, és környékbeli községek rendezvényeinek állandó, nagysikerű szereplője. A NYÉSZ elnökségében a sport szervezéséért, a különböző kirándulások és túrák megvalósításáért felelős. Ezt a feladatát nagy felelősségtudattal, precízen, jól átgondoltan, kiváló szervezőkészséget mutatva látja el. A különböző programokon való nagy létszám bizonyítja ezt. Községében – erősítve a NYÉSZ hírnevét is – kiváló közszereplő, önzetlen tevékenységére mindig lehet számítani.

Tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Pápainé Nagy Zsuzsanna
A Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége pénzügyi vezetője

2005-ben ment nyugdíjba, majd rövid időn belül csatlakozott a városi nyugdíjas egyesülethez, egy év múlva jelentkezett a megyei egyesülethez, azóta is ott dolgozik, pénzügyi feladatokat lát el nagy szorgalommal és hozzáértéssel.

Ha a megye bármely nyugdíjas egyesülete szakmai segítséget kér, Ő mindig segít – pl. pályázatok írásában, majd azok elszámolásában. Minden egyéb pénzügyi tevékenységet pontosan, hibátlanul és szakszerűen elvégez. Ezen kívül az érdekszövetség rendezvényeinek, a megyei szervezetek eseményeinek tevékeny közreműködője.

Hosszan tartó, felelősségteljes és szakszerű önkéntes munkájának elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Szabó Edit
A Komáromi Városi Nyugdíjas Egyesület leköszönt elnöke
(elismerését az egyesület jelenlegi elnöke veszi át)

2014-ben választották meg a Komáromi Nyugdíjas Egyesület elnökévé. Egy nem igazán jól működő közösséget vett át, de az elmúlt 5 év alatt magas szintűre emelte az itt folyó közösségi életet. Erejét, idejét nem sajnálva szervezte a különböző programokat. Nevéhez fűződik egy új program meghirdetése és megvalósítása: az Erődről-erődre séták hagyománnyá tétele. Mindig jelen volt és szervezte társai közreműködését is a város által szervezett társadalmi munkáknál. Jó kapcsolatot épített ki a város vezetésével, amelynek köszönhetően az egyesület tevékenysége is elismert lett a városban. Ha valahol segíteni kellett, mindig ott volt, és mögötte állt a már összekovácsolódott csapat! Emberségből példát mutatott, türelmes volt. Társai így fogalmaztak: köszönettel tartozunk Editkének, a sok szívvel-lélekkel végzett munkájáért!

Kitartó, fáradhatatlan munkájáért elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Takács Miklósné
a Demjéni Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője

2007-ben lett tagja a Demjéni Nyugdíjas Klubnak és a Demjéni Asszonykórusnak. Segített a Demjéni Férfikórus, a „Vagányok” megalakítását. Vezetésével 2008-ban megalakult a Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és Borbarát Egyesület. Ez utóbbinak több évig a vezetője volt. Minden évben szervezte a Demjéni Vőfélytalálkozót és a Káposztás Napot. Folyamatosan szervezte és résztvevője volt a demjéni kórustalálkozónak.

2014-ben lett a Demjéni Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Hagyományőrző Asszonykórus vezetője. Ebben az évben választották meg a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnökségi tagjává. A Szövetség által szervezett Spotnapnak 2014, 2016 és 2017-ben házigazdája volt. Segítségével kaptunk kedvezményes belépési lehetőséget a Demjéni Termálfürdőbe.

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége kiállításainak szervezője. A Szövetség elnökségi tagjaként nagy értékű szponzori tevékenységet vállal, program támogatókat keres fel és velük kapcsolatot tart. Személyének hitelessége a biztosítéka a minden évben kapott támogatásnak.

Évek hosszú sora alatt végzett kimagasló szakmai munkáját, szervezőkészségét, vezetői tevékenységét a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Varga Imréné
a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége könyvelője, ügyintézője

Két és fél évtizede a Nógrád megyei nyugdíjas mozgalom meghatározó egyénisége. Könyvelőként a szövetség kézi könyvelését kitartó munkával, precizen vezeti. Ügyintézőként az elnökség tagjaival, a klubvezetőkkel, és tagszervezetekkel nagyon jó, személyes kapcsolatot tart fenn.

Kitartó önkéntes munkájáért, példás szorgalmáért, az elmúlt két és fél évtizedben végzett kiemelkedő tevékenységéért, elkötelezettségéért a legjobbaknak kijáró Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Zadravecz Margit,
a Kisalföldi Őszidő Alapítvány elnöke, a PANNON Nyugdíjas Egyesület alelnöke,
a NYOSZ Felügyelő Bizottságának tagja

Az általa vezetett alapítvány a megyei nyugdíjas szövetség munkájának segítésével az elmúlt 20 évben nagyban hozzájárult a megyei szövetség kulturális, és sport programjainak színvonalas lebonyolításához. Jelenleg egyesületi alelnökként a pénzügyek és pályázatok hozzáértő gondozója, de emellett számíthatunk precíz munkájára rendezvények szervezésében és lebonyolításában, kirándulások szervezésében, csoportvezetésben.

Az országos szövetség a pénzügyi folyamatok szabályos lebonyolításában az egyik legfőbb segítségét látja személyében, véleményére, személyes szakmai közreműködésére országos szinten is nagyban számítunk.

Munkája elismeréséül a legjobbaknak kijáró Díszoklevelét adományozza számára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége Díszoklevéllel jutalmazza a következő nyugdíjas közösséget

Buzsáki Nyugdíjasok Egyesület Népdalköre

Az Egyesület alapító tagjai a Buzsáki Népi Együttes egykori tagjai voltak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt az együttesben már nem szerepeltek, de hiányzott nekik a közösségi élet és a népi hagyományok ápolása. 1994-ben klubot, 1996-ban egyesületet alapítottak. Az alapítás óta aktívan működik a népdalkör, amely a szülőktől, nagyszülőktől örökölt népdalkincset és viseletet mutatja be és örökíti át a fiatalabbaknak.

Az elmúlt 25 évben rendszeresen felléptek helyi rendezvényeken, a nyugdíjas szövetség eseményein, és népdalokkal kísérve mutatták be Buzsák népművészetét.

A generációkon átívelő kultúra közvetítő és hagyományápoló szerepüket, kimagasló közösségi tevékenységüket a legjobbaknak járó Díszoklevéllel ismeri el a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE kitüntető díjjal jutalmazza a következő nyugdíjas vezetőket

Bujdosó Sándornét
a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség korábbi elnökét

1997-óta vezette a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségét 2018-ig. Az életét végig kísérte a közösségi munka, a másokért való tenni akarás. Tanítóként és tanárként élte meg az első közösségi élményeit és idősebb korában ez az élmény a társaiért történő tenni akarásban teljesedett ki. Ezért a munkájáért több állami és társadalmi kitüntetésben részesült. 2000-ben a nyugdíjasokért plakettet, 2004-ben a Köztársasági Elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitűntetést adományozta. A belügyminiszter ugyanekkor aranygyűrűt a címerrel, 2008-ban a Nyugdíjasok Országos Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából NYOSZ emlékgyűrűt adományozott.

1998-tól kezdték el fokozatosan bevezetni a felmenő rendszerű bemutatók, fesztiválok megszervezését. Egyre többen ismerték fel a szövetség közösségformáló törekvéseit és ennek lett következménye az, hogy napjainkra már több mint 70 nyugdíjas klub tartozik a szövetségükhöz. Nagyon sok olyan rendezvényük van, amelyek a hagyományápolást szolgálják. Ilyen a citerások találkozója, de nagy sikere van a sarudi aratófesztiválnak is. 2002-től Egerben rendezték meg a szenior színjátszó csoportok országos fesztiválját, Verpeléten a Ki mit tud?-ot, Kórustalálkozókat, külföldi utakat – csak hogy néhányat elevenítsünk fel abból a sok programból, amelyet az ő általa vezetett szervezet magáénak mondhatott.

Nagy munkabírású, empatikus, áldozatkész, együttműködő embert ismertünk meg személyében. Mindezekért a Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE kitüntető címet adományoz számára. Mozgalmunkat gazdagító munkáját, a kortársi együttműködésnek áldozott, köztünk töltött éveit ezúton köszönjük meg és ismerjük el.

Király Istvánnét
a NYUBUSZ alelnökét

1998 óta tagja a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének (röviden: NYUBUSZ), melynek munkáját kezdeti időben pályázatírással segítette. 2000-ben elnökségi tagnak, 2002-ben elnökhelyettesnek választották meg. Az akkori elnök a kulturális feladatok szervezésével bízta meg, s megkezdte a nyári fesztiválok szervezését. Tíz fesztivált szervezett meg annak idején. Ekkor ismerte meg a NYOSZ-hoz kötődő ének- és táncegyütteseket, akiket rendszeresen meghívtak a budapesti rendezvényeikre. Kezdeményezésére 2006-ban a NYUBUSZ-ban megalapították a vers és irodalomszeretők bevonásával - az Irodalmi Kört, amely már 13 éve sikeresen működik. Több éves tapasztalat alapján elmondható, hogy az országos versszemle színvonalas, igényes megszervezése minden év szeptemberében az ő nevét dicséri.

Mindig ragaszkodik az értéket képviselő, színvonalas programhoz. Nagy az igazságérzete, empátia képessége, önzetlenül segít a bajbajutottakon. Elkötelezett híve az idősügynek és a közösségek létjogosultságának.

Mindezekért a Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE kitüntető címet adományoz számára. Mozgalmunkat gazdagító munkáját, a kortársi együttműködésnek áldozott, köztünk töltött éveit ezúton köszönjük meg és ismerjük el.

Szabóné dr. Csiszár Gabriellát
a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség elnökét

2005-ban Nyíregyháza város nyugdíjas szervezetei úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy városi nyugdíjas szervezetet. Ekkor kértek fel őt, hogy állon ennek a városi egyesületnek az élére. 21 szervezettel alakult meg a szövetség, és azóta 42-re emelkedett a csatlakozott nyugdíjas klubok száma. Színes mozgalmi élet jellemzi a nyíregyházi nyugdíjasok életét: hagyományt teremtettek a szellemi alkotások bemutatásából, van kulturális seregszemle, ahol az egyesületek kultúrcsoportjai mutatkoznak be. Van mindig városi szavaló verseny, sportvetélkedő, városi nyugdíjas találkozó az erdei tornapályán, főzőversennyel, van szellemi vetélkedő, nyugdíjas karácsony, kerek évfordulósok megünneplése, jogsegélyszolgálat – hogy a legfontosabbakat emeljük csak ki.

Mindezekért a Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE kitüntető címet adományoz számára. Mozgalmunkat gazdagító munkáját, a kortársi együttműködésnek áldozott, köztünk töltött éveit ezúton köszönjük meg és ismerjük el.

Somogyváry Attilát
a Nyugdíjasok Egyesülete Pécs korábbi elnökét

2002-től elnökhelyettes, 2010-től elnöke a pécsi városi nyugdíjas egyesületnek, 2006 és 2018 között a NYOSZ elnökségének tagja. Tevékenységéből kiemeljük, hogy a Dél-Dunántúli régió nyugdíjas együttműködésének ill. a nemzetközi kapcsolatoknak egyik legfontosabb ápolója volt. Nyugdíjas vezetőként elévülhetetlen érdemei között tartjuk számon, hogy a pécsi egyesület székházhoz jutott általa, melynek fenntartásához és az ottani működéshez szükséges pénzügyi alapokat sikerrel szerezte meg. Sikeres pályázatai révén az egyesület színes és mozgalmas tartalmi munkájához megfelelő források állhattak rendelkezésre.

Jelenleg a pécsi nyugdíjas egyesület tiszteletbeli elnökeként segíti utódja és a szervezet munkáját.

Mindezekért a Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE kitüntető címet adományoz számára. Mozgalmunkat gazdagító munkáját, a kortársi együttműködésnek áldozott, köztünk töltött éveit ezúton köszönjük meg és ismerjük el.

Stikel Jánost
a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökét

2010  óta elnöke a legnépesebb NYOSZ tagszervezetnek, a Somogy megyeinek. Harmadik ciklusát tölti. Aktív évei vége felé a megyei önkormányzatnál dolgozva kapcsolatba került a nyugdíjasokkal, amely meghatározta a későbbi elkötelezett idősbarát szemléletét. A szövetség vezetőjeként eltöltött majd 10 év alatt alapjaiban megreformálta a szervezeti életet, elévülhetetlen érdemeket szerzett az érdekvédelem területén folytatott gyakorlatával, a szervezetépítés és taggyarapítás terén, valamint a hagyományőrzés és ápolás, kulturális tevékenység területén. Komoly munkát végzett annak érdekében, hogy a szervezet önfenntartó és független legyen. Kritikus szemléletével a nyugdíjas társadalom életminőségének javítását kívánja szolgálni. Ennek a szellemében végzi 2019 októberétől a megyei közgyűlésben képviselői munkáját.

A megye nyugdíjas közélete megbecsüléssel és tisztelettel tekint rá, ami őszinte tenni akarásának és kitartó munkabírásának is köszönhető.

Mindezekért a Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE kitüntető címet adományoz számára. Mozgalmunkat gazdagító munkáját, a kortársi együttműködésnek áldozott, köztünk töltött éveit ezúton köszönjük meg és ismerjük el.

Keresés

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk